Atelje Rosengård
Akebäck Hägdarve 119
62192 Visby
Gotland, Sweden
Tel: +46 (0)498 26 11 37
Mobil: +46 (0)730 747698
E-mail: berithkms@telia.com
www.vikingakollektionen.se
Vikingakollektionen Atelje Rosengård Beställ Kontak och info